Seja Sveta Banke Slovenije 4.5.2010

04.05.2010 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je seznanil s tekočim poslovanjem bank, dogajanjih na kapitalskih trgih in na področju obrestnih mer.

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji. Podobno kot v evroobmočju so tudi v Sloveniji vidni znaki izboljšanja kratkoročnih konjukturnih trendov. V razpravi je Svet posebno pozornost posvetil javnofinančnim gibanjem; meni, da je zelo pomembno dosledno uresničevanje izhodne strategije. Blokada nujnih strukturnih reform na različnih socialnih področjih bi lahko imela pomembne javnofinančne posledice in bi predstavljala resno nevarnost za dolgoročno vzdržnost javnih financ ter za stabilnost in konkurenčnost gospodarstva.