Seja Sveta Banke Slovenije 16.03.2010

16.03.2010 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je med drugim sprejel naslednje sklepe:

  • Sklep o dopolnitvi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice,
  • Sklep o dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike ter
  • Sklep o dajanju v prodajo in obtok zbirateljskih kovancev ob dogodku "Ljubljana – svetovna prestolnica knjige (4.000 zlatnikov, 6.000 srebrnikov in 300.000 dvokovinskih zbirateljskih kovancev), ki bodo v prodaji pri Deželni banki Slovenije d.d. in v obtoku od 12. aprila 2010 dalje.

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil z izdajo numizmatičnih izdelkov Banke Slovenije, in sicer:

a) 5.000 kosov kartice (coin card) in 5.000 kosov v posebni embalaži (kapsula)

z dvokovinskim zbirateljskim kovancem za 3 evre (visoki sijaj oz. proof), izdan ob "Ljubljana – svetovna prestolnica knjige";

b) 5.000 kosov kartice (coin card) in 10.000 kosov v posebni embalaži (kapsula)

s spominskim kovancem za 2 evra (visoki sijaj oz. proof), izdan ob 200. obletnici ustanovitve Botaničnega vrta v Ljubljani;

c) zbirko evrokovancev z letnico kovanja 2010, ki bo vsebovala vse nominalne vrednosti evrokovancev s slovensko nacionalno stranjo, zbirateljski dvokovinski kovanec za 3 evre (izdan ob Ljubljana – svetovna prestolnica knjige) in spominski kovanec za 2 €, izdan ob 200. obletnici ustanovitve Botaničnega vrta v Ljubljani (70.000 kosov BU izdelave in 5.000 kosov kvalitete visokega sijaja oziroma proof);

Izdelka z zbirateljskim kovancem za 3 € bosta v prodaji od 12. aprila 2010. Zbirka evrokovancev in izdelka s spominskim kovancem za 2 € bodo v prodaji predvidoma od 10. maja 2010.

3. Svet Banke Slovenije se je seznanil s poročilom o poslovanju plačilnih sistemov za zadnje četrtletje leta 2009.

4. Svet Banke Slovenije je odobril razpis nagrad Banke Slovenije za bolonjska magistrska in diplomska dela po dokončanem starem programu štiriletnega univerzitetnega študija za leto 2010.