Seja Sveta Banke Slovenije 02.03.2010

02.03.2010 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, januar 2010.

2. Svet Banke Slovenije je obravnaval letno poročilo o denarnem trgu za 2009.

3. Svet Banke Slovenije se je seznanil s tekočim poslovanjem bank, dogajanji na kapitalskih trgih in na področju obrestnih mer.

4. Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o postopkih v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami zoper NLB na Hrvaškem.