Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 12. 01.2010

12.01.2010 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji ter ekonomskimi odnosi s tujino in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, december 2009 ter Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, oktober 2009.

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s tekočim poslovanjem bank in dogajanji na kapitalskih trgih.

3. Svet Banke Slovenije je obravnaval informacijo o izvajanju denarne politike v zadnjem četrtletju 2009.