Seja Sveta Banke Slovenije 15.12.2009

15.12.2009 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji sprejel Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2010.

2. Svet Banke Slovenije je na osnovi sprememb Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici sprejel sklop podzakonskih aktov, in sicer Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic, Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra, Sklep o usklajevanju kritnega premoženja z izdanimi hipotekarnimi in komunalnimi obveznicami ter Sklep o pogojih za vključevanje izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje.