Izjava Banke Slovenije

14.12.2009 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije pazljivo spremlja dogajanje v zvezi s z avstrijsko skupino Hypo Group Alpe Adria in pozdravlja odločitev avstrijske vlade, da prevzame 100% lastništvo. Z današnjo odločitvijo o spremembi lastništva in dodatno likvidnostno podporo se zagotavlja stabilnost bančne skupine v prihodnosti, dodatna likvidnost in normalizacija poslovanja.

Zaradi spremenjenega lastništva se ne spreminja položaj hčerinske banke Hypo Alpe Adria Bank d.d. Ljubljana (v nadaljevanju HAAB). HAAB je del slovenskega bančnega sistema in jo nadzira Banka Slovenije. Poslovanje banke je v skladu s pričakovnji in ne odstopa od ustaljene prakse. Vse vloge, v okviru jamstvene sheme, v tej banki so zavarovane v neomejenem znesku v skladu z odločitvijo Vlade RS iz oktobra 2008.