Seja Sveta Banke Slovenije 1.12.2009

01.12.2009 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval tekoča gospodarska in finančna dogajanja doma in v svetu ter potrdil objavo gradiv Gospodarska in finančna gibanja, november 2009 ter Ekonomski odnosi s tujino, september 2009.

2. Svet Banke Slovenije se je med drugim seznanil s poročilom o poslovanju bank v tekočem letu, gibanjih na kapitalskem trgu in obrestnih merah.

3. Svet Banke Slovenije je sprejel spremembo Sklepa o kreditnih zavarovanjih v delu, ki opredeljuje neodvisnega cenilca. V bodoče bo ustreznost neodvisnega cenilca, poleg definicije iz direktive o kapitalski ustreznosti, opredeljena z zahtevo, da so ocene vrednosti nepremičnin, ki jih izdela neodvisni cenilec, v celoti v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti.