Seja Sveta Banke Slovenije 17.11.2009

17.11.2009 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je seznanil s poročilom o poslovanju plačilnih sistemov za obdobje julij – september 2009. 

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o prijavi terjatev Banke Slovenije v postopku prisilne poravnave Lehman Brothers Holding Inc..