Seja Sveta Banke Slovenije 3.11.2009

03.11.2009 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2009. 

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s tekočim poslovanjem bank in dogajanji na kapitalskih trgih. 

3. Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o opravljanju menjalniških poslov, ki pomeni uskladitev s spremembami Zakona o deviznem poslovanju. Na podlagi spremenjenega ZDP-2A se ukinja pogodbeni odnos med menjalcem in banko ter posledično odpravlja dolžnost pogodbene banke opravljati nadzor nad svojimi pogodbenimi menjalci. Izvajanje postopka licenciranja in nadzora menjalniškega poslovanja bo v pristojnosti Banke Slovenije.