Seja Sveta Banke Slovenije 20.10.2009

20.10.2009 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval poročilo o izvajanju denarne politike v tretjem četrtletju 2009. 

2. Svet Banke Slovenije se je med drugim seznanil s publikacijo Neposredne naložbe 2008, ki z obsežnim tabelaričnim prikazom nazorno predstavlja agregatne podatke o izvoru tujih neposrednih naložb pri nas in naših neposrednih naložbah v tujini. Hkrati se je seznanil tudi s Pregledom finančnih računov Slovenije 2003 – 2008, ki je pripravljen po posameznih sektorjih, s predstavitvijo finančnih sredstev in obveznosti po finančnih instrumentih, pomembnih za finančni sektor. Pregled bo vključen in objavljen v publikaciji Finančni računi Slovenije 2003 – 2008. 

3. Svet Banke Slovenije je podprl predlog sodelovanja Banke Slovenije s Statističnim uradom Republike Slovenije in drugimi pooblaščenimi izvajalci programa statističnih raziskovanj v smeri uvedbe četrtletnih nefinančnih nacionalnih računov tudi za sektorja podjetij (nefinančnih družb) in prebivalstva (gospodinjstev), kar bi omogočilo tudi razvoj celovitih četrtletnih sektorskih računov Slovenije. Predlaga se uvedba četrtletnega poročanja poslovnih subjektov za več namenov hkrati, zlasti na temelju računovodskih izkazov.