Seja Sveta Banke Slovenije 1.9.2009

01.09.2009 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval tekoča gospodarska in finančna dogajanja doma in v svetu ter potrdil objavo gradiv Gospodarska in finančna gibanja, julij - avgust 2009 ter Ekonomski odnosi s tujino, junij 2009. 

2. Svet Banke Slovenije se je med drugim seznanil s poročilom o poslovanju plačilnih sistemov ter sprejel Sklep o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa in Sklep o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev. 

3. Svet Banke Slovenije je obravnaval predlog Mednarodnega denarnega sklada za sodelovanje Slovenije pri pobudi za oblikovanje dodatnih sredstev za namen subvencioniranja obrestnih mer pri financiranju držav z nizkimi dohodki.