Seja Sveta Banke Slovenije 14.07.2009

14.07.2009 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil s pogoji in postopki nakupa kritih obveznic v okviru programa nestandardnih instrumentov denarne politike ECB. 

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s predlogom izbire idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2010. 

3. Svet Banke Slovenije je na današnji seji sprejel sklep, da bo Banka Slovenija v segmentu direktnih obremenitev SEPA, v sodelovanju z Bankartom, slovenskim bankam omogočala posredno udeležbo v vseevropskem sistemu STEP2 MPEDD (Multi Purpose Direct Debits), ki ga bo 1.11.2009 vzpostavila družba EBA Clearing. Z vključitvijo v ta sistem na način posredne udeležbe bodo slovenske banke in hranilnice lahko izpolnile zahtevo po dosegljivosti za čezmejne direktne obremenitve, ki za vse ponudnike plačilnih storitev v Evropski uniji izhaja iz revidirane uredbe Evropske komisije o čezmejnih plačilih v evrih. Omenjeno zahtevo morajo ponudniki plačilnih storitev iz evroobmočja izpolniti do 1.11.2010.