Seja Sveta Banke Slovenije 30.6.2009

30.06.2009 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval gospodarska in finančna gibanja. Upad BDP v prvem četrtletju je močno poslabšal perspektive celoletne gospodarske rasti v Sloveniji v letu 2009. Zaradi negotovosti gospodarskega okolja so razponi možnih ocen vplivov tega upada na celoletno aktivnost zelo široki. Praviloma so prvi objavljeni podatki podvrženi tudi kasnejšim revizijam. Zaenkrat ni pričakovanj, da bi se v naslednjih četrtletjih upadanje gospodarske aktivnosti še poglabljalo. Druga polovica leta bi po doslej znanih podatkih morala prinesti določeno izboljšanje. Vendar je bil upad gospodarske aktivnosti v zadnjem četrtletju 2008 in v prvem četrtletju 2009 tako globok, da se bo verjetno izrazil v občutnem prelomu trenda potencialnega proizvoda. Gospodarska aktivnost je trenutno na ravni iz konca leta 2006. To se bo v gibanjih zaposlenosti poznalo dalj časa. 

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil tudi s poročilom Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, april 2009 ter tekočim poslovanjem bank in dogajanji na kapitalskih trgih. 

3. Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o izvajanju denarne politike v drugem četrtletju 2009. Udeležba na enoletnih operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, prvič izvedenih 24.6.2009, je slovenskim bankam zagotovila dolgoročnejši vir sredstev. 

4. Svet Banke Slovenije se je med drugim seznanil tudi z analizo tarif in oceno prihodkov bank in hranilnic iz naslova storitev plačilnega prometa v letu 2008. Pregled tarif za področje velikih in nujnih plačil, malih kreditnih plačil, novih plačilnih instrumentov, dviga gotovine in vodenja transakcijskih računov rezidentov bo naknadno objavljen na spletni strani Banke Slovenije.