Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 16. 6.2009

16.06.2009 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil z informacijo o aktivnostih prenove matričnega poročanja monetarnih finančnih institucij in predlogom prihodnjih aktivnosti ter sprejel sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij. 

2. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil s predlagano oceno potreb Banke Slovenije po evrobankovcih, po posameznih apoenih, za leto 2011 in 2012 in se z oceno strinjal. Hkrati se je Svet Banke Slovenije strinjal z oceno, da za namene nemotene oskrbe Slovenije z evrokovanci do konca leta 2010 ni potreb po dokovanju tečajnih kovancev. 

3. Svet Banke Slovenije se je seznanil s postopki, ki jih Banka Slovenije začela proti posameznim bankam iz naslova razkritja zaupnih podatkov v javnosti. Svet Banke Slovenije ocenjuje, da razkritje podatkov o posameznih komitentih bank posega v temeljna načela zaupanja, ki so pomemben element bančnega sistema. Za prekršek v zvezi s kršitvijo varovanja zaupnih bančnih podatkov se lahko kaznuje banka, odgovorna oseba kot tudi člani organov banke, delničarji banke, delavci banke oziroma druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom v banki oziroma opravljanjem storitev za banko na kakršen koli način dostopni zaupni podatki.