Seja Sveta Banke Slovenije 5.5.2009

05.05.2009 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval gospodarska in finančna gibanja. Nekateri kazalci v Evropi in svetu kažejo, da dinamika upadanja gospodarske aktivnosti pojenjuje. Indikatorji gospodarske aktivnosti v Sloveniji tudi kažejo podobno sliko. Kljub znakom izboljšanja ostajajo ocene gospodarske rasti v letošnjem letu globoko negativne. 4. maja je Evropska komisija predstavila osvežene napovedi gospodarskih gibanj, ki kažejo na močno poslabšanje aktivnosti v državah glavnih trgovinskih partnericah Slovenije. Posledično je popravljena navzdol tudi napoved gospodarske rasti v Sloveniji, kar bi lahko občutno poslabšalo stanje javnih financ, kolikor ne bodo sprejeti ustrezni ukrepi za stabilizacijo javnofinančnega ravnotežja. Med elementi, ki bodo vplivali na možnost gospodarskega okrevanja v Sloveniji, se pojavljajo predvsem slabšanje stroškovne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva (odvisno od obvladovanja rasti plač), vpliv faktorskih odhodkov na rezultate v plačilni bilanci, sposobnost bančnega sistema za financiranje aktivnosti in uspešnost obvladovanja javnofinančnih gibanj, kot posledice svetovne gospodarske krize.

2. Svet Banke Slovenije se je med drugim seznanil tudi s poročilom Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, februar 2009; Finančni računi Slovenije, maj 2009 ter tekočim poslovanjem bank in dogajanji na kapitalskih trgih, april 2009.