Sporočilo Banke Slovenije ob sklepih Vlade Republike Slovenije z dne 23.4.2009

24.04.2009 / Sporočilo za javnost

1. Banka Slovenije želi poudariti, da je Republika Slovenija pomemben, vendar ne edini lastnik NLB in NKBM. V NLB njen lastniški delež dosega 50,02 %, v NKBM 51,70 %. Sklep Banke Slovenije o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta bank in hranilnic od članov nadzornega sveta zahteva, da upoštevajo predvsem cilje banke kot celote in morajo tem ciljem podrejati "morebitne drugačne osebne ali posamične interese delničarjev, uprave, javnosti ali drugih oseb". 

2. Sklep Banke Slovenije o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta bank in hranilnic od članov uprave in nadzornega sveta zahteva, da si "v vseh okoliščinah" prizadevajo za neodvisno sprejemanje odločitev in na tej podlagi presojajo morebitna mnenja in navodila tistih, ki so jih "izvolili, predlagali, oziroma imenovali". 

3. Banka Slovenije na podlagi pregleda sklepov Vlade ugotavlja, da v bankah v pretežni posredni ali neposredni državni lasti potekajo revizije kreditiranja najbolj izpostavljenih menedžerskih prevzemov. Šele na podlagi teh revizij "bodo ugotovljena vsa dejstva", na podlagi katerih bo mogoče precizneje sklepati o domnevnem kršenju pravil sklepa Banke Slovenije s strani uprave in nadzornih svetov v teh bankah ter o njihovi odgovornosti. 

4. Banka Slovenije razume prizadevanja Vlade po preciziranju pravil uporabe ukrepov, ki jih je sprejela za blažitev posledic globalne finančne in ekonomske krize, ki jo doživljamo. Ob tem si Banka Slovenije želi, da bi se s preciziranjem pravil povečala učinkovitost državne podpore, ki doslej še vedno ni zaživela v polni meri. Banka Slovenije verjame, da je povečanje učinkovitosti tudi namen Vlade Republike Slovenije pri dopolnjevanju ukrepov in jo pri uresničevanju tega namena podpira. 

5. Banka Slovenije že ves čas pozorno spremlja financiranje prevzemnih aktivnosti s pomočjo kreditov, ki jih odobravajo banke. Pri tem v pregledih posameznih bank ocenjuje tako tveganja, ki izhajajo iz ravnanja bank, ki kredite odobravajo kot tudi tveganja, ki na banke vplivajo iz zunanjega, makroekonomskega okolja. O svojih ugotovitvah obvešča tako uprave kot tudi nadzorne svete bank in od njih zahteva, da z uresničevanjem njenih priporočil in opozoril tveganja, ki se v njihovem poslovanju pojavljajo, ohranjajo na obvladljivi ravni.