Seja Sveta Banke Slovenije 17.2.2009

17.02.2009 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji med drugim seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi Banke Slovenije za leto 2008 in Poročilom o dogajanjih na denarnem trgu. 

2. Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o zamenjavi okrnjenih ali poškodovanih evro bankovcev ter Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije, v delu, ki se nanaša na višino nadomestil pri zamenjavi okrnjenih ali poškodovanih bankovcev. 

3. Svet Banke Slovenije se je seznanil s predlogom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih s katerim bo v slovenski pravni red prenesena evropska direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu. O predlogu zakona je bilo opravljeno posvetovanje s strokovno javnostjo, usklajen predlog pa bo posredovan Ministrstvu za finance, ki bo zakon predložilo v postopek sprejema.