Seja Sveta Banke Slovenije 26.1.2009

26.01.2009 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na današnji izredni seji obravnaval vlogo dr. Draška Veselinoviča za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave v NLB d.d. in z večino glasov sprejel odločitev o izdaji dovoljenja. 

Svet Banke Slovenije ugotavlja, da je bil postopek izbire novega predsednika uprave banke pričet prepozno in izpeljan neustrezno, saj ni zagotavljal drugim kandidatom primerne stopnje zaupnosti, da bi se odločili za kandidaturo. Pravočasnost in zaupnost v postopku bi omogočili bolj temeljito vsebinsko presojo predlogov. Vodenje največje banke v državi zahteva v sedanjih gospodarskih razmerah izkušenega in delu predanega strokovnjaka brez kakršnihkoli bremen, ki bi lahko vplivala na njegovo delo. Svet Banke Slovenije pričakuje, da bodo lastniki banke čim prej odločili o drugih spremembah ali dopolnitvah članstva v upravi in nadzornemu svetu, da bi v teh izjemnih okoliščinah zagotovili strokoven in učinkovit lastniški in upravljavski nadzor nad banko.