Seja Sveta Banke Slovenije 13.01.2009

13.01.2009 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji in ekonomskimi odnosi s tujino. 

2. Svet Banke Slovenije je obravnaval redno mesečno poročilo o poslovanju bank. Ob tem je bila podrobneje obravnavana tudi kapitalska ustreznost bank. Visoka kreditna aktivnost bank v preteklih obdobjih predstavlja večjo verjetnost realizacije kreditnega tveganja v obdobju recesije. Banke bodo morale v prihodnje posvečati posebno pozornost vprašanju kako zagotavljati dodatni kapital. Pomemben vir povečanja temeljnega kapitala v preteklosti so bile rezerve in zadržani dobički. Glede na pričakovanja o zniževanju pričakovanih dobičkov postaja ta vir negotov in banke bodo morale poskrbeti za druge razpoložljive vire za povečanje kapitala. Banke bi morale dobičke iz poslovnega leta 2008 v čim večji meri uporabiti za povečanje temeljnega kapitala. Bankam in hranilnicam bo posredovano pismo s priporočili v zvezi z merjenjem in oslabitvami finančnih sredstev ter rezervacij za namen izvedbe zaključnih knjiženj in izdelave letnega poročila. 

3. Svet Banke Slovenije je na današnji seji sprejel Sklep o spremembi sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic za namen tekočega in podrobnejšega spremljanja obsega in kvalitete kreditne aktivnosti bank v sedanjih pogojih finančne krize. 

4. Svet Banke Slovenije sprejel Sklep o dajanju v prodajo in obtok zbirateljskih kovancev ob 100-letnici rojstva slikarja Zorana Mušiča. Zbirateljski zlatniki in srebrniki bodo dani v prodajo od 12. februarja dalje.