Seja Sveta Banke Slovenije 2.12.2008

02.12.2008 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, november 2008. 

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s tekočim poslovanjem bank in dogajanji na kapitalskih trgih. 

3. KD Banki d.d. Neubergerjeva 30, 1000 Ljubljana v ustanavljanju je Svet Banke Slovenije izdal dovoljenje za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih finančnih in dodatnih finančnih storitev. Hkrati je izdal dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, s katerim KD Group, finančna družba, d.d. postane nadrejena oseba KD Banke d.d..