Seja Sveta Banke Slovenije 18.11.2008

18.11.2008 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji sprejel spremembo Sklepa o kreditnih zavarovanjih v zvezi s pooblaščenimi ocenjevalci hipotekarne vrednosti. Do konca leta 2009 je podaljšal prehodno obdobje v katerem lahko banke kot tržno oziroma hipotekarno kreditno vrednost upoštevajo tudi cenitve sodnih cenilcev, ki so opravili dodatno izobraževanje po metodah vrednotenja, ki temeljijo na mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti. 

2. Svet Banke Slovenije je sprejel Usmeritve pri izvajanju ukrepov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma za bančni sektor, ki bodo bankam v pomoč pri izvajanju določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

3. Svet Banke Slovenije je sprejel sklep, da se glede na občutno znižanje zneskov zamenjave tolarske gotovine v evre v zadnjem obdobju, zaključi z opravljanjem storitve brezplačne menjave tolarske gotovine v Novi KBM in Deželni banki Slovenije z 31.12.2008. Brezplačna menjava tolarske gotovine bo od 1.1.2009 dalje možna le na glavni blagajni Banke Slovenije.