Seja Sveta Banke Slovenije 4.11.2008

04.11.2008 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji in potrdil objavo gradiva Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2008. 

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s tekočim poslovanjem bank in dogajanji na kapitalskih trgih. 

3. Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, ki pomeni osnovo prenovljenega sistema neposrednega poročanja udeležencev v transakcijah z nerezidenti. Dosedanje zbiranje podatkov za spremljanje ekonomskih odnosov s tujino preko bank se bo s 1.1.2009 v pretežni meri nadomestilo z neposrednim poročanjem.