Seja Sveta Banke Slovenije 21.10.2008

21.10.2008 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji sprejel spremembo sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic z namenom znižanja odbitne postavke od temeljnega kapitala pri skupinskem ocenjevanju finančnih sredstev. 

2. Svet Banke Slovenije je sprejel sklep o dopolnitvah sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, ki predpisuje pojasnila k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida iz naslova opravljanja investicijskih storitev in poslov za stranke, z namenom uskladitve z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov. 

3. Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o tekočem izvajanju denarne politike v tretjem četrtletju 2008. 

4. Svet Banke Slovenije se je med drugim seznanil s Pregledom finančnih računov Slovenije za obdobje 2002-2007in se strinjal z njihovo vključitvijo v publikacijo Finančni računi Slovenije 2002-2007.