Izjava Banke Slovenije 6.10.2008

06.10.2008 / Sporočilo za javnost

Vlade in druge pristojne institucije v številnih evropskih državah koordinirano ukrepajo za ohranjanje finančne stabilnosti. Pri tem se posvetujejo tudi v institucionalnem evropskem okviru. V Evrosistemu ima osrednjo vlogo ECB. Banka Slovenije nenehno spremlja dogajanja na mednarodnih finančnih trgih in analizira morebitne vplive na naš bančni sistem. Pri vzdrževanju finančne stabilnosti je v nenehnih stikih s predstavniki Vlade RS. Slovenski bančni sistem deluje nemoteno in zaenkrat ne čuti pomembneje posledic dogajanj, ki nastajajo v globalnem in evropskem okolju. Vsi depoziti in hranilne vloge fizičnih oseb so varni. Banka Slovenije bo v okviru sistema ESCB zagotavljala bankam potrebno likvidnost v okviru instrumentarija, ki je v sistemu na voljo.