Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 2.9.2008

02.09.2008 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji in med drugim ugotovil, da večina kazalnikov gospodarske aktivnosti in gibanje cen v Sloveniji kaže na umirjanje. Umirjanje gospodarske aktivnosti lahko v prihodnjem srednjeročnem obdobju prispeva k nadaljnjemu postopnemu umirjanju osnovne inflacije. Pri dinamiki osnovne inflacije še naprej največje tveganje predstavlja rast nominalnih stroškov dela.
  2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s tekočim poslovanjem bank in dogajanji na kapitalskih trgih. V juliju se je nadaljevalo zniževanje dinamike kreditiranja nebančnega sektorja. Kreditiranje v tujih valutah se umirja hitreje od kreditiranja v domači valuti.
  3. Svet Banke Slovenije je Deželni banki Slovenije d.d. izdal dovoljenje za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti.