Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 29.7.2008

29.07.2008 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije se je seznanil s tekočim poslovanjem bank in dogajanji na kapitalskih trgih. V juniju 2008 se je upočasnjevanje dinamike kreditiranja nebančnega sektorja nadaljevalo. Znižala se je medletna rast posojil nefinančnim družbam in gospodinjstvom.
  2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s tekočim poslovanjem bank in dogajanji na kapitalskih trgih. V juliju se je nadaljevalo zniževanje dinamike kreditiranja nebančega sektorja. Kreditiranje v tujih valutah se umirja hitreje od kreditiranja v domači valuti. 
  3. Svet Banke Slovenije je sprejel sklep, da se Banki Sparkasse d.d. izda dovoljenje Banke Slovenije za trženje investicijskih skladov, prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, po 6. točki prvega odstavka 11. člena Zakona o bančništvu.
  4. Svet Banke Slovenije se je seznanil s četrtletno informacijo Finančni računi Slovenije za prvo četrtletje 2008.