Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.7.2008

15.07.2008 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je današnji seji sprejel spremenjena in dopolnjena Priporočila o načinih obračuna obresti za posle s prebivalstvom z namenom zbliževanja bančne prakse, ki so namenjena bankam in hranilnicam. Priporočila vključujejo tudi uporabo dobre prakse na področju depozitnega poslovanja.
  2. Svet Banke Slovenije je sprejel sklep o podaljšanju pooblastila Deželni banki Slovenije d.d. s katerim Banka Slovenije podaljšuje prenos prodaje numizmatičnih vrednosti na Deželno banko Slovenije d.d. tudi za leti 2009 in 2010.
  3. Svet Banke Slovenije se je med drugim seznanil z računovodskimi izkazi Banke Slovenije za junij 2008.