Mednarodni seminar National Bureau of Economic Research

20.06.2008 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je te dni gostitelj rednega letnega mednarodnega seminarja National Bureau of Economic Research (NBER) iz ZDA. NBER je bil ustanovljen leta 1920 in je danes vodilni ameriški neprofitni ekonomsko raziskovalni center. V njem je delovalo več kot pol od 31 ameriških Nobelovih nagrajencev iz ekonomije, med aktualnimi sodelavci – raziskovalci je več kot 600 sedanjih profesorjev na ameriških univerzah. NBER vodita profesorja Jeffrey Frankel s harvardske in Francesco Giavazzi z milanske univerze Bocconi. 

Seminar z uradnim naslovom International Seminar on Macroeconimics (ISOM) NBER organizira že 30 let. Udeležijo se ga povabljeni vodilni evropski in ameriški ekonomisti. 

Na letošnjem seminarju povabljeni avtorji predstavljajo 9 člankov. Članki so na akademskem nivoju, vendar morajo biti praviloma motivirani z reševanjem ekonomskih problemov, in morajo imeti empirične poudarke. Vsak članek komentirata po dva povabljena razpravljavca. Teme sta izbrala NBER in letošnji soorganizator, London School of Economics. Na povabilo NBER kot razpravljavka pri enem od člankov sodeluje gospa prof. Polona Domadenik z Ekonomske fakultete v Ljubljani. 

Seminar praviloma ni javni dogodek, udeležijo se ga povabljeni avtorji in razpravljavci, gostitelj pa ima možnost na dogodek povabiti nekaj gostov iz lokalnih akademskih krogov. Ti praviloma sodelujejo kot opazovalci.