Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 17.6.2008

17.06.2008 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji poleg obravnave zadev, ki se nanašajo na nadzor bančnega poslovanja in so v skladu z zakonom o bančništvu zaupne narave, sprejel tudi sklep o izdaji dveh dovoljenj za opravljanje funkcije člana uprave Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Dovoljenja sta dobila Anton Romih in Andrej Lah.