Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 9.6.2008

09.06.2008 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji, na osnovi gradiva Gospodarska in finančna gibanja, maj 2008, seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji ter ekonomskimi odnosi s tujino.
  2. Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije, tako, da je bankam zmanjšal višino nadomestil pri uporabi bančnih posojil za zavarovanje terjatev Evrosistema.