Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 22.4.2008

22.04.2008 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. izdal dovoljenje za opravljanje finančnih storitev: upravljanje z naložbami in svetovanje v zvezi z njimi. 
  2. Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o postopku prenove obstoječega matričnega poročanja monetarnih finančnih institucij in predlogi izvedbe nadaljnjih aktivnosti v smeri integracije poročanja za različne namene (statistične, nadzorne, analitske) v skladu z usmeritvami ESCB.
  3. Svet Banke Slovenije je podprl predlog o izrednem povečanju kvot v Mednarodnem denarnem skladu do katerega naj bi prišlo zaradi večjega pomena razvijajočih se gospodarstev. Sloveniji naj bi po tem predlogu pripadla višja kvota.