Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 25.3.2008

25.03.2008 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil z informacijo o implementaciji drugega stebra nove kapitalske ureditve v bankah in sprejel program aktivnosti za uveljavitev tega pristopa.
  2. Svet Banke Slovenije se je strinjal z izdajo dovoljenja Delavski hranilnici d.d. za pridobitev dovoljenja za trgovanje za svoj račun s prenosljivimi vrednostnimi papirji.
  3. Svet Banke Slovenije se je seznanil z informacijo o statističnem merjenju harmoniziranega indeksa življenjskih stroškov (HIPC). Informacija obsega sledeča področja obravnave: nadzorovane cene, vpliv davčnih politik, desezoniziranje, vpliv stroškov lastnikov stanovanj in percepcije o rasti cen.
  4. Svet Banke Slovenije je med drugim sprejel tudi naslednje sklepe:
    • Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev drugega kovanja izdanih ob predsedovanju Svetu Evropske unije v prodajo in obtok: zlatniki in srebrniki bodo dani v prodajo 14. aprila 2008; dvokovinski kovanci z nominalno vrednostjo 3 evre dne 30. junija 2008.
    • Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev drugega kovanja izdanih ob 250 –letnici rojstva Valentina Vodnika v prodajo in obtok: zlatniki in srebrniki bodo dani v prodajo 14. aprila 2008.