Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 4.3.2008

04.03.2008 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji. Medletna stopnja inflacije ostaja na visoki ravni in ob umirjanju domačega povpraševanja in gospodarske aktivnosti, bi lahko domače ekonomsko okolje ob zmerni rasti stroškov dela postajalo postopno protiinflacijsko naravnano in omogočalo zniževanje inflacije.

2) Svet Banke Slovenije se je seznanil in razpravljal o tekočem poslovanju bank in o aktualnem dogajanju na kapitalskih trgih. Dinamika rasti posojil nebančnemu sektorju ostaja visoka, vendar se njen trend v prvem mesecu letošnjega leta ni povečal. Po dinamiki rasti izstopa rast posojil drugim finančnim organizacijam in rast posojil nerezidentom. Korekcije cen na kapitalskem trgu so vplivale na znižanje razmerja med cenami in dohodki na delnice in na znižanje vrednosti enot premoženja nekaterih domačih vzajemnih skladov.

3) Svet Banke Slovenije je potrdil objavo razpisov Komisije Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo za leto 2008, in sicer:

  • razpis raziskovalnih projektov za leto 2008,
  • razpis treh štipendij za podiplomski študij v tujini, in
  • razpis nagrad Banke Slovenije v letu 2008 za diplomska dela.