Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.2.2008

15.02.2008 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je izdal dovoljenje Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana za združitev s pripojitvijo treh hčerinskih bank: NLB Koroške banke d.d., NLB Banke Domžale d.d. in NLB Banke Zasavje d.d.
  2. Svet Banke Slovenije se je med drugim seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi Banke Slovenije za leto 2007, poročilom o vključitvi Banke Slovenije v Target 2, poročilom o stanju na področju vzpostavitve enotnega območja plačil v evrih ter o poslovanju plačilnih sistemov v 4. kvartalu 2007.
  3. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil z letno informacijo o ponarejanju gotovine v letu 2007. Pretežni del ponarejenih evrobankovcev, tako v količinski kot v vrednostni strukturi, predstavljajo štirje največji apoeni (za 50, 500, 100 in 200 evrov), pri ponarejenih kovancih pa prevladujejo ponaredki za 2 evra. Pristnost evrobankovcev je mogoče zelo hitro prepoznati s preprostim preskusom OTIP-POGLED-NAGIB, ki je opisan v publikacijah Evropske centralne banke in Banke Slovenije ter tudi na spletnih straneh obeh ustanov.