Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 18.12.2007

18.12.2007 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji ter s projekcijami makroekonomskih gibanj.
  2. Svet Banke Slovenije je ponovno razpravljal o kreditni rasti in likvidnostnih tveganjih bank ter odločil, da se bankam in hranilnicam posreduje pismo glede ukrepov za zmanjšanje kreditne rasti. S pismom Banka Slovenije povečuje uteži potrebnega kapitala za banke, ki so izpostavljene s posojili do gospodarskih družb, ustanovljenih za prevzem ciljnih gospodarskih družb.
  3. Svet Banke Slovenije je sprejel finančni načrt za leto 2008.