Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 4.12.2007

04.12.2007 / Sporočilo za javnost

 1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil s trenutnimi gospodarskimi in finančnimi gibanji ter z ekonomskimi kazalniki mednarodnega okolja.
 2. Svet Banke Slovenije je razpravljal o nemirih na finančnih trgih in visoki rasti bančnih posojil in odločil, da bo sprejel sklep o povečanju uteži potrebnega kapitala za banke, ki so izpostavljene s posojili do gospodarskih družb, ustanovljenih za prevzem ciljnih gospodarskih družb.
 3. Svet Banke Slovenije bo bankam priporočil, da povečajo rezerve iz dobička iz poslovnega leta 2007 in ocenijo kreditno sposobnost komitentov, ki se zadolžujejo v tujih valutah, po pogojih, ki veljajo za domačo valuto.
 4. Svet Banke Slovenije se je seznanil s predlogom spremembe zakona o bančništvu, kot jo je predlagala Vlada Republike Slovenije, ter predlagal spremembo predloga novele zakona tako, da se bo nanašal samo na kreditiranje prevzemov.
 5. Svet Banke Slovenije je med drugim sprejel tudi naslednje sklepe:
  • Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov,
  • Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob predsedovanju Evropski uniji v prodajo in obtok ter
  • Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 250-letnici rojstva Valentina Vodnika v prodajo in obtok.