Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.11.2007

20.11.2007 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji, poleg zadev, ki se nanašajo na nadzor bančnega poslovanja in so v skladu z zakonom o bančništvu zaupne narave, seznanil z novembrskim Poročilom o poslovanju bank in gibanji na kapitalskem trgu.
  2. Poleg zgoraj navedenih zadev je Svet Banke Slovenije sprejel Sklep o recikliranju Evrobankovcev in se med ostalim seznanil s poročilom o neposrednih naložbah, ki je zajemalo obdobje do konca leta 2006, z informacijo z letnega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke ter z migracijo slovenskih bank na plačilni sistem TARGET 2. Sistem TARGET 2 predstavlja centraliziran vseevropski plačilni sistem bruto poravnave v realnem času in bo postopno nadomestil stari sistem TARGET.