Začetek delovanja plačilnega sistema TARGET2

19.11.2007 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije, banke in hranilnice v Sloveniji ter KDD so postale udeleženke novega plačilnega sistema TARGET2.

Plačilni sistem TARGET2 predstavlja centraliziran vseevropski plačilni sistem bruto poravnave v realnem času (BPRČ) in bo postopno nadomestil stari sistem TARGET, ki je bil vzpostavljen ob uvedbi evra leta 1999. TARGET2, ki je začel delovati danes, je tako kot stari sistem TARGET namenjen sprotni poravnavi pretežno plačil velikih vrednosti in nujnih plačil v centralno bančnem denarju, medbančna poravnava pa se izvrši na računih bank pri centralni banki.

V nasprotju s starim sistemom, za katerega je bil značilen obstoj med seboj različnih povezanih nacionalnih sistemov BPRČ, TARGET2 pomeni enotno (centralizirano) tehnološko rešitev. Enotno skupno platformo (ESP) novega sistema v imenu Evrosistema upravljajo nacionalne centralne banke Nemčije, Italije in Francije. V strukturi vladanja sistemu TARGET2 ima najvišje pristojnosti Svet ECB, drugo raven pristojnosti pa predstavljajo posamezne nacionalne centralne banke Evrosistema. Slednje glede na dejstvo, da je tehnično enovit sistem pravno strukturiran kot množica plačilnih sistemov, komponent sistema TARGET2, upravljajo te komponente in vzdržujejo odnose z bankami, ki imajo pri njih odprte poravnalne račune. Formalnopravno Banka Slovenije od danes upravlja lastno komponento sistema, imenovano TARGET2-Slovenija.

Banka Slovenije, banke in hranilnice v Sloveniji ter KDD so bile udeleženke sistema TARGET od 1. 1. 2007 (od dne prevzem evra), danes pa so – v skladu z urnikom prehoda – postale udeleženke sistema TARGET2. Prehod vseh udeleženk starega sistema v okolje TARGET2 bo izveden postopno do 18. 5. 2008, slovensko bančno okolje pa je prehod izvedlo na prvi mogoči dan, t. j. 19. 11. 2007.

Vzpostavitev novega sistema je korak k integraciji, harmonizaciji in racionalizaciji evropskih plačilnih in poravnalnih sistemov ter ima poseben pomen predvsem za banke, saj pomeni poenotenje postopkov in možnost boljšega upravljanja likvidnosti. Za uporabnike plačilnih storitev prehod na sistem TARGET2 ne prinaša sprememb, saj jim bo še naprej omogočena sprotna (takojšnja) poravnava domačih in čezmejnih nujnih plačil in plačil velikih vrednosti v evrih.