Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 6.11.2007

06.11.2007 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije se je na današnji seji poleg zadev, ki se nanašajo na nadzor bančnega poslovanja in so v skladu z zakonom o bančništvu zaupne narave, seznanil z gospodarskimi in finančnimi gibanji v letu 2007, poslovanjem bank v tekočem letu, gibanji na kapitalskem trgu ter obrestnimi merami in s poročilom o poslovanju plačilnih sistemov za 3. kvartal 2007.