Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 2.10.2007

02.10.2007 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji med drugim obravnaval gospodarska in finančna gibanja v letu 2007 ter sprejel Poročilo o cenovni stabilnosti. Banka Slovenije bo svoja stališča predstavila na današnji novinarski konferenci.
  2. Svet Banke Slovenije se je seznanil tudi z informacijo o poteku vključitve Banke Slovenije in poslovnih bank v sistem TARGET 2 z 19. novembrom letos. Banka Slovenije je preko Evrosistema zavezana, da zagotovi pripravljenost slovenskih bank v omenjeni sistem. Preverjanje pripravljenosti bank je potekalo od maja pa do septembra letos. V teh pregledih je bilo ugotovljeno, da so banke dobro pripravljene na vključitev v TARGET 2. Banka Slovenije mora vzpostaviti tudi pravno podlago za zaračunavanje nadomestil udeleženkam, ki bo skladna z obstoječo tarifo TARGET. Zaradi navedenega je potrebna sprememba sklepa o tarifah za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije, s katerimi Banka Slovenije prevzema dosedanjo tarifo, ki velja v sistemu RTGS+.
  3. Svet Banke Slovenije je sklenil, da bo BS prispevala 24.000 evrov za prizadete v poplavah, in sicer 12.000 evrov Rdečemu križu in Karitasu 12.000 evrov.