Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 4.9.2007

04.09.2007 / Sporočilo za javnost

Člani Sveta Banke Slovenije so razpravljali o inflaciji, veliki kreditni aktivnosti bank, slabšanju tekočega dela plačilne bilance in o cenovni konkurenčnosti naših podjetij.