Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 5.6.2007

05.06.2007 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji med drugim seznanil z vključitvijo Banke Slovenije v sistem skupnega objavljanja določenih statističnih podatkov ECB in centralnih bank evroobmočja (evrosistema). S tem se Banka Slovenije pridružuje centralnim bankam članicam evrosistema v rednem skupnem in sinhroniziranem hkratnem objavljanju enotnih tabel statistike evroobmočja in nacionalnih prispevkov na svojih spletnih straneh. Med pomembnimi nalogami evrosistema sta tudi obdelava in objavljanje statistik evroobmočja. Omenjene podatke lahko najdete na spletni strani Banke Slovenije, in sicer na naslednjih povezavah:
  2. Svet Banke Slovenije je obravnaval tudi poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere v letošnjem prvem četrtletju. Bančni sistem je v letošnjem aprilu zabeležil visok prirast kreditov nebančnemu sektorju, ki je posledica povečanega kreditiranja podjetij in nefinančnih organizacij. Medletna stopnja rasti kreditov nefinančnim družbam se je aprila povečala na 25,3 odstotke, povečanje pa je bilo enakomerno razporejeno med bankami, upoštevajoč njihovo velikost. Obrestne mere za nova posojila so bile v prvem četrtletju letos med 0,3 in 0,4 odstotne točke višje kot v evroobmočju, pri čemer so bile decembra lani še izenačene. Prav tako se na razmeroma visoki ravni ohranja rast kreditiranja gospodinjstev (24,1%). Razlika v višini povprečnih obrestnih mer novih stanovanjskih posojil bank v Sloveniji in povprečja obrestnih mer bank evroobmočja je bila marca 1,2 odstotni točki in je nekoliko nižja kot februarja. Obrestne mere potrošniških posojil pa so v Sloveniji za okrog 0,9 odstotne točke nižje kot v evroobmočju. Obrestne mere za posojila podjetjem v Sloveniji so presegala tiste v evroobmočju za 0,3 do 0,4 odstotne točke, še decembra lani pa so bile izenačene.