Srečanje namestnikov belgijske konstituence v Svetovni banki in Mednarodnem denarnem skladu

01.06.2007 / Sporočilo za javnost

Danes poteka srečanje namestnikov guvernerjev držav, ki delujejo v okviru belgijske konstituence v Svetovni banki in Mednarodnem denarnem skladu (Avstrije, Belorusije, Belgije, Češke, Madžarske, Kazahstana, Luksemburga, Slovaške, Slovenije in Turčije). Udeleženci razpravljajo o finančnem položaju Mednarodnega denarnega sklada in novi razporeditvi njegovih kvot, konkurenčnosti finančnih inštrumentov, ki jih Mednarodna banka za obnovo in razvoj namenja državam s srednjo ravnijo dohodkov in napredku pri uradni razvojni pomoči (ODA) s strani držav srednje Evrope.