Delovanje plačilnih sistemov 6. aprila 2007

24.03.2007 / Sporočilo za javnost

Z uvedbo evra so se slovenske kreditne institucije (v nadaljevanju: banke) in Banka Slovenije vključile v sistem TARGET, preko katerega se izvajajo tako domača kot čezmejna plačila. Z vključitvijo v sistem TARGET je Banka Slovenije prenehala upravljati lasten sistem poravnav v realnem času za velika plačila.

Pravila delovanja sistema TARGET so določena s smernico Evropske centralne banke in opredeljujejo urnik delovanja sistema. Ta urnik opredeljuje dneve, ko sistem TARGET ne posluje, ki so poleg sobot in nedelj še Novo leto, Veliki petek, Veliki ponedeljek, Praznik dela, Božič in Dan samostojnosti in enotnosti, torej skupaj šest dni v letu. Nobeden od teh dni ni poravnalni dan na evrskem denarnem trgu, tako da se tudi čezmejni plačilni promet v evrih ne izvaja. Večina dni, ko sistem TARGET ne posluje, sovpada z dnevi praznikov oz. dela prostimi dnevi v Sloveniji. Izjema pri tem je Veliki petek, ki je v Sloveniji delovni dan.

Izvajanje in poravnava medbančnih plačil velikih vrednosti na ta dan ni mogoča, posledično pa to pomeni, da poleg tega tudi sistem za medbančna plačila malih vrednosti Žiro kliring na ta dan ne more poslovati. Neto obveznosti in terjatve se namreč poravnavajo v sistemu TARGET in zato dokončnosti plačil v sistemu Žiro kliring na ta dan ni mogoče zagotoviti.

Banke bodo na ta dan sicer poslovale, lahko tudi sprejemale plačila, vendar jih v istem dnevu ne bodo mogle izvršiti. Ta plačila bodo izvršena naslednji delovni dan, enako kot npr. ob sobotah. O podrobnostih v zvezi s tem, da medbančni plačilni promet v državi in čezmejni medbančni plačilni promet v petek, dne 6.4.2007, ne bo potekal in o posledicah za uporabnike plačilnih storitev glede spoštovanja rokov pri izpolnjevanju njihovih obveznosti, so banke dolžne obvestiti svoje komitente.