Uvajanje evra v bankah

02.01.2007 / Sporočilo za javnost

Ob prehodu leta so banke izvedle vse načrtovane ukrepe in aktivnosti za prehod na evro. V poslovanje so bili uspešno vključeni bančni avtomati, uporaba bančnih kartic in POS terminalov poteka nemoteno. Obisk v dežurnih poslovalnicah je bil danes večji kot včeraj, predvsem v večjih krajih in v poslovalnicah v bližini nakupovalnih središč. Tudi danes so bili obiskovalci v večini starejši občani, nekaj je bilo tudi tujcev. Večji del povečanega obiska pa so predstavljali predvsem gostilničarji in manjši trgovci. Predvsem so bile zamenjave v evrske kovance in bankovce manjših vrednosti, v banke je bilo vrnjenih tudi precej tolarskih kovancev. Zaključeni so postopki preračunavanj stanj na bančnih računih (transakcijski račun, vloge in depoziti, krediti in drugi računi). Prav tako so banke skoraj v celoti že končale vse postopke, ki zagotavljajo otvoritev celotnega poslovanja. Manjše banke so danes že tudi odprle elektronske poti. V evro območju je bil danes delovni dan. Zato so se vse banke že danes vključile v plačilne sisteme, ki omogočajo poravnavo plačil v evrih. V TARGET sistemu so banke do 13. ure izvedle 70 plačil, prejele pa so jih 180. V žiro kliringu je bilo izvedenih 156 plačil. Od jutri dalje bodo poslovalnice bank odprte po ustaljenem odpiralnem času, prav tako bodo na voljo elektronske tržne poti in izvajanje plačil. Pričela se bo tudi redna izmenjava podatkov prek Zbirnega centra Bankarta za nove plačilne instrumente. Po načrtih bo mogoče opravljati vse bančne storitve. Naj še enkrat spomnimo, da lahko tolarje, ki jih imate, porabite za plačilo blaga ali storitev do vključno 14. januarja. Po tem datumu boste lahko tolarje brezplačno zamenjali v evre v bankah, hranilnicah ali na poštnih okencih do 1. marca 2007. Od prvega marca dalje pa v Banko Slovenije, bankovce neomejeno, kovance pa do konca leta 2016.