Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 18.10.2006

18.10.2006 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval drugo dopolnitev Načrta o uvedbi evra in se seznanil s stanjem priprav na uvedbo evra na nacionalni ravni. Iz ocen sektorskih koordinatorjev priprav izhaja, da posebnih težav v pripravah ni in da se zaključujejo v skladu s sektorskimi načrti. Druga dopolnitev Načrta o uvedbi evra bo dostopna javnosti, ko jo bo obravnavala tudi Vlada Republike Slovenije.
  2. Svet Banke Slovenije je mag. Sibilu Svilanu, Marku Plahuti in Jožetu Bradešku izdal dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave SID – Slovenske izvozne in razvojne banke d.d.
  3. Svet Banke Slovenije je Slovenski izvozni družbi, družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije d.d. izdal dovoljenja za opravljanje bančnih storitev sprejemanja depozitov ter dajanja kreditov za svoj račun in drugih finančnih storitev: factoring, izdajanje garancij in drugih jamstev, kreditiranje, vključno s hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih poslov, trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti ter zbiranje, analizo in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb.
  4. Svet Banke Slovenije je tudi spremenil sklep o poravnavah med izvajalci plačilnega prometa. Gre za uskladitev z novo opredelitvijo pojma plačilnega sistema in določitev načina in rokov obveščanja o članstvu v plačilnih sistemih. Pojem plačilnega sistema je opredeljen tako kot je v zakonu o plačilnem prometu, upoštevaje posebno vlogo upravljalca plačilnega sistema.