Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 05.07.2006

05.07.2006 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na seji 5. julija 2006 ohranil ključne obrestne mere Banke Slovenije nespremenjene. Raven obrestnih mer je skladna z doseganjem cenovne stabilnosti in stabilnosti nominalnega tečaja tolarja do evra. 

Junija se je medletna rast cen življenjskih potrebščin znižala na 2,9%, kar kaže, da ostaja inflacija v pričakovanih okvirih. Slednje potrjuje tudi gibanje osnovne inflacije, ki se je junija še dodatno znižala, na 1,3%. Gibanje cen so junija zaznamovale na eni strani večje pocenitve naftnih derivatov ter nekaterih sezonskih proizvodov (hrana, obleka) ter na drugi strani višje cene sezonskih storitev (počitnice v paketu, gostinske storitve). Čeprav se je dvanajst mesečno povprečje medletnih stopenj inflacije zvišalo na 2,6%, ostaja pod referenčno vrednostjo inflacijskega kriterija, ki je maja znašala 2,7%. Razen cen nafte ostajajo makroekonomski dejavniki glede na zadnje napovedi Banke Slovenije nespremenjeni, zato ob nadaljevanju ustreznih ekonomskih politik cenovna stabilnost tudi na srednji rok ni ogrožena. 

Gospodarska gibanja v Sloveniji ostajajo ugodna. Na trgu dela se od februarja registrirana stopnja brezposelnosti znižuje, hkrati pa število delovno aktivnih prebivalcev narašča hitreje od števila aktivnih prebivalcev. Ti podatki so deloma odraz visoke gospodarske aktivnosti v prvem četrtletju, v veliki meri pa rezultat strožjih administrativnih pravil glede evidence brezposelnih, kar potrjuje tudi stopnja anketne brezposelnosti, ki se glede na enako obdobje lani ni spremenila. Rast plač je v povprečju prvih štirih mesecev zaostajala za visoko rastjo produktivnosti in ustreza pričakovani srednjeročni produktivnosti.

2. Svet Banke Slovenije je na današnji seji med drugim spremenil sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic. Spremembe in dopolnitve omenjenega sklepa so bile potrebne zaradi uporabe bonitetnih filtrov pri izračunu kapitala bank in hranilnic, ki se uvajajo zaradi uporabe mednarodnih računovodskih standardov.

3. Svet Banke Slovenije je sprejel tudi sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati. Sprememba deviznega minimuma začne veljati naslednji dan po objavi tečaja zamenjave med evrom in tolarjem, odprava devizne bonitete in ob istočasnem znižanju uteži tehtanja vpoglednih vlog gospodinjstev in gospodarstva v 1. razredu na 60%, v drugem razredu pa na 45% s 1.1.2007 

Omenjeni spremembi bosta bankam olajšali vsebinske priprave na prevzem evra in omogočili ustrezno prestrukturiranje bilanc. Sprejete spremembe in dopolnitve sledijo usmeritvam glede nadaljnje strategije preoblikovanja likvidnostne lestvice v letu 2006, ki jih je Banka Slovenije napovedala bankam v okviru dinamike sprememb predvidenih ukrepov. 
Naslednji dan po objavi tečaja zamenjave med evrom in tolarjem (v Uradnem listu Evropske unije) bo za banke začel veljati nižji devizni minimum, ki se s sprejeto spremembo znižuje z dosedanjih 50% na 30% mesečnega povprečja celotnih netehtanih bilančnih obveznosti v drugem razredu deviznega dela preteklega koledarskega meseca, v celoti pa bo odpravljen s 1. 10. 2006.

4. Svet Banke Slovenije je sprejel odločitev o postopni ukinitvi blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju. Vpis blagajniških zapisov za 120 dni bo možen do 28. avgusta, za 90 dni do 26. septembra in za 60 dni do vključno 23. novembra letos.

5. Svet Banke Slovenije se je seznanil z rezultati javnomnenjske raziskave (PDF, 351 kB), ki jo je opravila agencija Ninamedia, o pripravljenosti državljank in državljanov glede uvedbe evra v Sloveniji.