Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 17.05.2006

17.05.2006 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na današnji seji med drugim obravnaval in sprejel poročili o finančni stabilnosti in nadzoru bančnega poslovanja v letu 2005. 

Svet Banke Slovenije je Probanki d.d. izdal dovoljenje za opravljanje druge finančne storitve:posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic, in sicer nezgodnega zavarovanja, zavarovanja kopenskih vozil, požara in elementarnih nesreč, odgovornosti pri uporabi kopenskih vozil, kreditnega zavarovanja, zavarovanja stroškov postopka, življenjska zavarovanja in življenjska zavarovanja, vezana na enote investicijskih skladov.