Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.04.2006

20.04.2006 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na današnji seji med drugim obravnaval in sprejel usmeritve za upravljanje z deviznimi rezervami, ki vsebujejo vse prilagoditve, potrebne zaradi vstopa Banke Slovenije v evrosistem. 

Svet Banke Slovenije se je seznanil z metodologijo priprave javno finančne statistike po zahtevah ECB ter organizacijo in realizacijo nalog na tem področju v Sloveniji. Večja stopnja zahtevnosti izhaja predvsem iz konsistentnosti različnih makroekonomskih statistik, ki je omogočena tudi z razvojem statistike finančnih računov v Sloveniji. 

Člani sveta so se seznanili tudi s spremembami metodologije in načina objavljanja slovenske denarne in bančne statistike iz naslova prilagoditve objavljenih podatkov standardom Evropske centralne banke. Dosedanji sklop bilančnih tabel Banke Slovenije ter bank v biltenu Banke Slovenije, ki temelji na metodoloških standardih Mednarodnega denarnega sklada, bo v mesecu maju 2006 zamenjal sklop strukturno podobnih tabel Banke Slovenije in drugih monetarnih finančnih institucij, pripravljenih v skladu s standardi Evropske centralne banke. Spremembe bodo pojasnjene v metodoloških pojasnilih biltena. Novi podatki bodo na razpolago od decembra 2004 dalje, hkrati pa bodo javnosti na spletnih straneh Banke Slovenije še vedno na voljo tudi časovne vrste dosedanjih podatkov. 

Svet Banke Slovenije je sprejel Letno poročilo za leto 2005. 

Svet Banke Slovenije je mag. Urbanu Golobu izdal dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.