Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 26.01.2006

26.01.2006 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji med drugim sprejel sklepa o dajanju priložnostnih kovancev ob 250- letnici rojstva dramatika Antona Tomaža Linharta in ob 150- letnici rojstva pesnika Antona Aškerca v prodajo in obtok. Banka Slovenije bo 6. februarja 2006 dala v prodajo priložnostne zlatnike in srebrnike, ki se bodo prodajali po ceni, višji od njihove nominalne vrednosti. Istega dne bo Banka Slovenije dala v obtok tudi priložnostne kovance za 500 tolarjev, in sicer ob 250- letnici rojstva dramatika Antona Tomaža Linharta. Priložnostni kovanci, izdani ob 250- letnici rojstva omenjenega dramatika, bodo dani v obtok po njihovi nominalni vrednosti.
  2. Svet Banke Slovenije je na današnji seji Marku Klemenčiču izdal dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Raiffeisen Krekove banke d.d.